expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Psychodiagnostisch onderzoek

Voor wie is het?

Het BOP biedt hulp middels onderzoek en behandeling. Het PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening op het BOP.

Hieronder leest u wat het BOP hieronder verstaat, voor wie het is, wat de theoretische achtergrond is en welke middelen worden gebruikt.

Wat is psychodiagnostisch onderzoek?

Het psychodiagnostisch onderzoek is een uitgebreide testafname om hulpvragen te beantwoorden van de client, van de ouders over hun kind, of van de school over hun leerling. Het doel is een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan het onderzoek inzicht geven in het algemeen persoonlijk functioneren. Middels verschillende onderzoeksfases komt de onderzoeker tot een aantal bevindingen zoals een intelligentienivo, een sterkte-zwakte-profiel, de persoonlijke leerstijl, het didactische nivo, een beeld van de sociaal-emotionele en psychologische ontwikkeling. De hulpvraag is richtinggevend voor de onderdelen die belicht worden. Uit de bevindingen volgen conclusie, diagnose, adviezen en behandelingsmogelijkheden. Een uitgebreid onderzoek, een heldere diagnose en goede adviezen zijn belangrijk omdat inzicht, herkenning en bevestiging ontstaat. Bovendien geeft het uitgangspunten voor behandeling, opvoeding, onderwijs en ontwikkeling.

Wat is de theoretische achtergrond?

Bij de diagnostiek wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk wetenschappelijke getoetste testmaterialen in combinatie met huidige theorieen en inzichten over leer-, gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welke middelen worden gebruikt bij psychodiagnostisch onderzoek?

Er worden verschillende middelen gebruikt in de 3 onderzoeksfases:

 1. De anamnestische fase: bestaat uit informatie verzamelen over het probleem, de voorgeschiedenis, de thuis-, school-, werksituatie, en de persoonlijke ontwikkeling. Middelen hiervoor zijn vragenlijsten, intakegesprek met ouders, (telefonisch) gesprek met school en/of met overige betrokkenen.
 2. De onderzoeksfase: bestaat uit informatie verzamelen over de vaardigheden en/of belevingswereld van de client. Middelen hiervoor zijn cognitieve, didactische, en sociaal-emotionele onderzoeksmaterialen zoals vragenlijsten, testen en observaties.
  • Cognitieve testen zijn o.a. intelligentietesten en neuropsychologische testen (zoals aandacht- en geheugentesten).
  • Didactische testen zijn o.a. lees-, spelling en rekentesten.
  • Persoonlijkheidstesten zijn o.a. vragenlijsten en projectietesten.
  • Gecombineerde testen zijn bijvoorbeeld het beelddenk-wereldspel.
 3. De bespreek- en adviesfase: deze bestaat uit gesprekken met ouders en school en andere belanghebbenden over de onderzoeksresultaten, diagnose en adviezen als ook de behandelingsmogelijkheden.
Voor wie is het?

Voor wie is het?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met problemen of vragen op het gebied van leren, taakhouding, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling zoals:

 • lees- en rekenproblemen
 • vermoedens van dyslexie, dycalculie
 • concentratie-, geheugen-, gedrags-, angst- en contactproblemen
 • vermoedens van ADHD, ADD, NLD, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS zoals PDD-nos)
 • vertraging op specifieke ontwikkelingsgebieden
 • inzicht in intelligentienivo en sterkte-zwakte profiel
 • problemen in opvoeding/school/thuis/werksituatie

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier