expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Orthodidactische behandeling

Voor wie is het?

Het BOP biedt diverse behandelmogelijkheden voor leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. De Orthodidactische behandeling behoort ook tot deze mogelijkheden.

Hieronder leest u wat het BOP onder deze behandeling verstaat, voor wie het is, wat de theoretische grondslag is, en welke middelen worden gebruikt.

Wat is een orthodidactische behandeling?

De orthodidactische behandeling wordt toegepast bij kinderen/volwassenen met primaire dan wel secundaire leerstoornissen of leerproblemen. Het is een leertaakgerichte behandeling die is gebaseerd op cognitieve en orthopedagogische principes en recente wetenschappelijke inzichten. Naast leergebieden als technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen, is er ook aandacht voor werkhouding, concentratie, planning, het organiseren van taken als school- en huiswerk en training van cognitieve vaardigheden als geheugen en visueel-ruimtelijk inzicht.
Binnen de behandeling staat het kind centraal en wordt gewerkt vanuit zijn of haar sterke cognitieve vaardigheden om zo compensatie te bieden voor de vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn. Er is veel aandacht voor positieve bekrachtiging en het opdoen van succeservaringen, waardoor het zelfbeeld van het kind verstevigd wordt en het meer zelfvertrouwen krijgt.

Wat is de theoretische achtergrond?

De orthodidactische behandeling wordt gegeven door orthopedagogen met ruime ervaring en gedegen kennis van leer- en ontwikkelingsstoornissen en de onderliggende theorieen.

Welke middelen worden gebruikt bij een orthodidactische behandeling?

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van remedierende leermethodes en cognitieve programma’s die speciaal zijn ontwikkeld voor orthodidactische doeleinden en die op diverse leergebieden kunnen worden ingezet. Tevens worden specifieke computerprogramma’s zoals Interflitsgebruikt om de behandeling te ondersteunen. Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kan ook huiswerkbegeleiding in de behandeling worden geintegreerd, zodat de aangeboden leerprincipes direct praktisch toepasbaar zijn.

Voorafgaand aan de behandeling vindt een intake plaats, waarbij de problemen worden geinventariseerd en eventuele onderzoeksresultaten worden besproken. Regelmatig heeft vooraf uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek plaatsgevonden om de reden van de problemen in kaart te brengen. Naar aanleiding van het onderzoek of het intake-gesprek wordt een handelingsplan opgesteld waarin onder andere de individuele leerdoelen worden geformuleerd. Gedurende het behandelingstraject zijn er evaluatiemomenten en vinden voortgangsgesprekken plaats. Deze gesprekken worden gevoerd met ouders en/of school. De leerkracht, school en eventuele andere hulpverleners worden zoveel mogelijk bij het behandelingstraject betrokken.

Voor wie is het?

Voor wie is het?

Het BOP werkt zowel met basisschoolleerlingen als leerlingen uit het voortgezet onderwijs en (jong)volwassenen. De orthodidactische behandeling kan zich toespitsen op een specifieke stoornis als dyslexie of dyscalculie, maar kan ook gericht zijn op lees-, spelling-, en/of rekenproblemen zonder dat er direct sprake is van een diagnose. Tevens is de behandeling bedoeld voor kinderen met NLD, AD(H)D of een autistische spectrum stoornis (bijvoorbeeld PDD-nos, syndroom van Asperger), die door hun specifieke cognitieve kenmerken worden belemmerd in het leerproces.

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier