expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Dyslexie Expertisecentrum

Behandeling dyslexie

Dyslexie is een ernstige vorm van lees- en/of spellingsproblemen die niet zonder gerichte en intensieve hulp verminderen. Ca. 4 % van de populatie heeft dyslexie. Volgens de huidige wetenschappelijke stand is er sprake van een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen waardoor er gesproken kan worden van een neurobiologische basis. Lees- en spellingproblemen kunnen een belemmering vormen voor vervolgonderwijs. Wij adviseren dan ook om lees- en/of spellingproblemen heel serieus te nemen en de juiste begeleiding te bieden.

Het therapeutisch proces bij dyslexie:

  • Onderwijs
  • Diagnostiek door deskundigen
  • Behandeling door deskundigen

ad 1 Binnen het lagere onderwijs is er signalering en begeleiding bij vermoedelijke dyslexie volgens het protocol dyslexie. Bij onvoldoende vooruitgang wordt doorverwezen voor diagnostiek en behandeling door deskundigen. Binnen het voortgezet onderwijs worden reeds gediagnostiseerde dyslectici extra geholpen om het niveau wat passend is ook daadwerkelijk te halen door faciliteiten te bieden, zoals extra tijd voor opdrachten waarbij veel gelezen of geschreven moet worden. Daarnaast dienen kinderen met opvallende lees-en/of taalproblemen te worden doorverwezen voor onderzoek en behandeling naar  dyslexie.

Diagnostiek dyslexie

Het BOP biedt  diagnostiek naar dyslexie bij kinderen van de lagere school, bij jongeren van de middelbare school en het beroepsonderwijs, en bij volwassenen.

Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Met trots vertellen we u dat het BOP in december 2012 het keurmerk heeft ontvangen van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De praktijk kan bij kinderen die voldoen aan de criteria voor mogelijke ernstige, enkelvoudige dyslexie onderzoek en behandeling verrichten. Voor overige  dyslexieonderzoeken kunt u natuurlijk ook terecht bij het  BOP.

Vanuit onze jarenlange ervaring met onderzoek en behandeling bij dyslexie willen we het belang van hulp bij lees- en/of spellingsproblemen benadrukken. Zowel voor onderwijsmogelijkheden als ook voor het zelfbeeld voor een persoon is hulp voor dyslexie erg belangrijk.

 

Behandeling dyslexie

Behandeling dyslexie

De dyslexiebehandeling op het BOP heeft de volgende kenmerken:

  • geintegreerde aanpak van lezen en spellen
  • oefening grafeem-foneemkoppeling bij letters/woorden
  • specialistische leestraining met tijdgecontroleerde visuele woordherkenning
  • systematische opbouw met aandacht voor individuele kenmerken
  • computerondersteunende lees- en spellingprogramma's
  • huiswerk gericht op lezen en spelling
  • evaluatie via cyclisch model na 12 of 20 behandelsessies

Meer informatie

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier