expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Dyscalculie

Behandeling dyscalculie

Dyscalculie is een ernstige vorm van reken- en wiskundeproblemen die niet zonder gerichte en intensieve hulp verminderen. Ca. 2 tot 3 % van de populatie heeft dyscalculie. Volgens de huidige wetenschappelijke stand is er sprake van een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen waardoor er gesproken kan worden van een neurobiologische basis. Reken- en wiskundeproblemen kunnen een belemmering vormen voor vervolgonderwijs. Wij adviseren dan ook om reken- en wiskundeproblemen heel serieus te nemen en de juiste begeleiding te bieden.

Het therapeutisch proces bij dyscalculie:

  • Onderwijs
  • Diagnostiek door deskundigen
  • Behandeling door deskundigen

ad 1 Binnen het lagere onderwijs is er aandacht voor signalering en begeleiding bij reken- en wiskundeproblemen of vermoedelijke dyscalculie geadviseerd vanuit het protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie). Bij onvoldoende vooruitgang wordt doorverwezen voor diagnostiek en behandeling door deskundigen. Bij de vaststelling van dyscalculie, heeft de leerling recht op faciliteiten zoals extra tijd bij de CITO-eindtoets. Binnen het voortgezet onderwijs worden reeds gediagnostiseerde personen met dyscalculie ook extra geholpen om het niveau wat passend is ook daadwerkelijk te halen door faciliteiten te bieden, zoals extra tijd voor opdrachten waarbij veel gerekend  moet worden. Daarnaast dienen kinderen zonder diagnose met opvallende reken-en/of wiskundeproblemen alsnog te worden doorverwezen voor onderzoek en behandeling naar dyscalculie.

Diagnostiek dyscalculie

Het BOP biedt  diagnostiek naar dyscalculie bij kinderen van de lagere school, bij jongeren van de middelbare school en het beroepsonderwijs, en bij volwassenen. Ouders of school melden het kind of middelbare scholier aan. De volwassene neemt zelf initiatief tot aanmelding. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het protocol DDG (Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen). Er wordt gekeken naar de ernst en hardnekkigheid van de problemen, maar ook naar de inhoudelijke beheersing van de reken- en wiskundevaardigheden.

Samenwerking en dyscalculie

Het BOP werkt zoveel mogelijk samen met scholen. Bij een aanmelding zal het BOP in eerste instantie informatie inwinnen bij de scholen en vragen naar leerlingvolgsysteem-scores en interventies op school. Dit is mede geadviseerd vanuit het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie en het protocol DDG.  Bij een behandeling blijft het BOP zoveel mogelijk werken in het systeem ouders-school-BOP.

Behandeling dyscalculie

Behandeling dyscalculie

De dyscalculiebehandeling op het BOP is gebaseerd op de sterkte-zwakte-analyse van het psychodiagnostisch onderzoek en heeft de volgende kenmerken:

  • basisvaardigheden optimaal inoefenen 
  • vanuit handeling naar materialisering komen 
  • specialistische rekenvaardighedentraining
  • systematische opbouw met aandacht voor individuele kenmerken
  • computerondersteunende rekenprogramma's
  • huiswerk gericht op rekenen en wiskunde
  • evaluatie via cyclisch model na 12 of 20 behandelsessie

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier