expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

BOP Expertisecentrum

Expertisecentrum voor Leer- en Persoonlijke Ontwikkeling

Het BOP Expertisecentrum is een praktijk met GZ-psychologen, orthopedagogen en therapeuten. Het BOP biedt enerzijds hulp aan kinderen en jongeren, en anderzijds aan volwassenen. Zij heeft voor beide groepen een gespecialiseerd aanbod, zowel op het gebied van leren/ontwikkeling als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De praktijk is een expert op het gebied van psychologisch onderzoek waarbij goed en breed wordt gekeken naar de client en DSM-V-diagnoses ook kunnen worden vastgesteld. Daarnaast is het BOP een expertisecentrum voor behandeling van psychologische hulpvragen en leer- en ontwikkelingsproblemen. 

Naast hulp voor angst, depressie, trauma en andere sociaal-emotionele problemen heeft de praktijk ook veel ervaring met  hulp voor DYSLEXIE, DYSCALCULIE, ADHD, ADD, NLD, Autisme (o.a.PDD). Daarnaast kunt u ook terecht met vragen over faalangst, contactproblemen en diverse werk- en schoolgerelateerde problemen of opvoedingsproblemen.

Wij gaan uit van een positieve visie
We zijn professioneel
en dit alles in een prettige, kleurrijke setting

Psychologisch onderzoek

Om duidelijkheid te verkrijgen over een probleem verrichten we psychologisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en afhankelijk van de hulpvraag komen de volgende onderdelen aan bod.

 • algemeen cognitief zoals intelligentie, taal, visueel-ruimtelijk inzicht
 • neuropsychologisch zoals geheugen, aandacht
 • sociaal-emotioneel zoals belevingswereld, gedrag, psychologische ontwikkeling
 • didactisch zoals lezen, spelling, rekenen, handschrift
 • beroeps- en studiekeuze zoals niveau, type persoon, profiel

In het eindrapport staan resultaten maar ook een duidelijke conclusie en een eventuele diagnose. We bieden op basis hiervan adviezen op individueel niveau (behandelingen) en daarnaast veel praktische adviezen voor het dagelijks leven. 

Bij de diagnose dyslexie of een andere leerstoornis maken we een verklaring die school/werk dient te  gebruiken om de persoon te ondersteunen.

Het BOP Expertisecentrum heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitscentrum Dyslexie gekregen waardoor ook onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen tot en met groep 8 kan worden verzorgd (via gemeente vergoed). Zie voor meer informatie de link Dyslexie Expertisecentrum.

Behandeling

Er zijn diverse behandelvormen op het BOP mogelijk. Soms is een meervoud aan behandelingen wenselijk. Wij bieden onder meer de volgende mogelijkheden:

 • basis generalistische GGZ
 • behandelingen leerstoornissen zoals dyslexie
 • behandelingen ADHD, ASS (autisme), NLD
 • cognitieve gedragstherapie
 • eclectische therapie (met diverse therapie-stromingen)
 • EMDR voor traumabehandeling
 • bio-feedback Hartcoherente therapie voor bv stressreductie
 • creatieve therapie
 • dyslexiebehandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en gewone dyslexie 
 • dyscalculiebehandeling
 • overige leerhulp bij achterstanden met leren                

Begeleiding

Na een diagnostisch onderzoek of gekoppeld aan een behandeling is betrokkenheid van familie/ouders/school/werk van belang. Wij hebben het volgende aanbod:

 • eenmalig na onderzoek
 • procesvolgend middels meerdere consultaties

Nieuwe en diverse technieken

Aansluitend op recente ontwikkelingen in de hulpverlening hebben we op het BOP nieuwe  technieken in huis.

pc-training Braingame Brian (www.gamingandtraining.nl) als ADHD-behandeling of executieve functie-behandeling
biofeedback Hartcoherentietraining o.a. als stressreducerende-behandeling (in het verlengde van mindfulnesstraining), maar ook zeer geschikt voor ADD/ADHD/autisme (extra info www.hartfocus.nl)
EMDR als therapie bij traumaverwerking en laag zelfbeeld 
F&L methode (oftewel taal in blokjes) en digitaal programma Interflits als onderdeel dyslexiebehandeling 
onderzoek naar beelddenken en MI (meervoudige intelligentie) als aanvullende diagnostiek
mindmapping als onderdeel van behandelingen

Naast bovenstaande technieken is het zinvol door te klikken op bv ADHD expertisecentrum. Daar ziet u een diversiteit aan behandelvormen.

Positieve visie

Uitgaande van een aanleg- en omgevingsinvloed (nature-nurture) bij de ontwikkeling van mensen hebben we vanuit ervaring een positieve behandelvisie ontwikkeld. Door middel van het verrichten van interventies zijn mensen in staat een groei door te maken in hun ontwikkeling bij de cognitieve vaardigheden, de sociale vaardigheden, de emotionele ontwikkeling, de didactiek en de werkhouding. We werken onder meer vanuit de positieve psychologie.

Systeemgerichte benadering

We werken vanuit een systeemgerichte benadering. Ten eerste betekent dit dat we diagnostiek verrichten en van daaruit behandelingen opstarten. Ten tweede betekent dit dat er zoveel mogelijk interactie met de omgeving is zoals contacten met familie/ouders/school/werk.

Bedrijven en scholen kunnen samenwerken

Voor VO-scholen is een voorbeeld van samenwerking dat na de brugklas-screening leerlingen worden doorverwezen naar het BOP voor onderzoek om dyslexie vast te stellen en een verklaring te verkrijgen. Screeningsresultaten worden geintegreerd in het onderzoek en het adviesgesprek vindt plaats met de school en leerling/ouders. Er is onder meer een vaste doorverwijzing vanuit het Eldecollege.

Het BOP heeft een afdeling business-psychology. We bieden o.a. loopbaanonderzoek. Vanwege onze ruime ervaring met diverse onzichtbare handicaps, weten we als geen ander hoe dit kan doorwerken in het beroepmatig studeren en functioneren. Zie voor meer informatie hierover het kopje bedrijven.

Er zijn mogelijkheden voor bedrijven en scholen om contracten voor hulpverlening met de BOP af te sluiten.

Verdere informatie

Voor verdere informatie over onderzoek en behandelingen kunt u meer lezen op de website. Vragen kunt u stellen via onderstaand reactieformulier.

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier