expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

ASS Expertisecentrum

ASS betekent Autisme Spectrum Stoornis. Hiertoe behoren ook PDD-nos (milde vorm) en het syndroom van Asperger (hoog-intellectueel functionerend autisme). Het kernprobleem bij ASS is moeite met de sociale omgeving bv. door sociale begripsproblemen of moeite om het perspectief vanuit de ander waar te nemen. Daarnaast zijn er ook andere kenmerken zoals moeite met veranderingen. ASS heeft een subtiele neurobiologische oorsprong in de hersenen. Het is niet altijd eenvoudig om ASS te herkennen omdat ze deels wel voldoende tot goed functioneren. En veel vormen van ASS zijn niet klassiek (het stille, teruggetrokken type), maar juist wel interacterend. Er wordt geschat dat ruim 1% van de bevolking een vorm van ASS heeft waarbij de verhouding jongens/meisjes 3 à 4 jongens tegen één meisje is. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw. Autisme krijgt steeds meer bekendheid en daarmee ook steeds meer acceptatie. Dit is van groot belang omdat hiermee ook eerder tot hulpverlening over gegaan wordt en daarmee de perspectieven vele malen groter worden voor de ontwikkeling van mensen met deze problematiek. Wij adviseren dan ook om de problemen van ASS-personen heel serieus te nemen en de juiste begeleiding te bieden.

Het therapeutisch proces bij ASS:

  • Diagnostiek door deskundigen
  • Behandeling door deskundigen
  • Psycho-educatie en begeleiding van thuis en school

Diagnostiek ASS

Het BOP biedt diagnostiek naar ASS (de diverse varianten) bij kinderen van de lagere school, bij jongeren van de middelbare school en het beroepsonderwijs, en bij volwassenen. Het BOP Expertisecentrum heeft ruime ervaring in deze diagnostiek en maakt gebruik van breed onderzoek om een gedegen beeld te bieden waarin duidelijk wordt hoe de persoon functioneert op diverse deelgebieden. Deze betreffen de algemene intellectuele aanleg, informatieverwerking, gedragsregulatie, emotionele verwerking en sociale vaardigheden. Soms behoort een school-observatie ook tot het onderzoek.

Behandeling ASS

De ASS-behandeling wordt door deskundigen uitgevoerd middels creatieve therapie of cognitieve gedragstherapie. Vanuit het onderzoek zijn aandachtspunten opgesteld vanuit het sterkte-zwakte-profiel waar in de behandeling aan wordt gewerkt. Vanwege de contactproblemen worden middelen ingezet die minder direct contact behoeven zoals creatieve werkvormen en spel. Vanuit onze jarenlange ervaring met onderzoek en behandeling bij ASS-personen willen we het belang van hulp hierbij benadrukken. Zowel voor participatie aan de maatschappij als ook voor het zelfbeeld voor een persoon is hulp erg belangrijk. Hoe eerder en jonger gestart kan worden met de hulp, hoe milder het verloop van de problemen kan zijn oftewel hoe positiever een persoon zich ontwikkelt.

Psycho-educatie en ouder- en schoolbegeleiding

Het BOP werkt zoveel mogelijk samen met ouders en scholen. Na de diagnose is psycho-educatie van belang voor client, ouders en school. Hierin wordt goede uitleg gegeven over de diagnose en tips over  hulp en ondersteuning. Daarna is begeleiding van ouders en school een mogelijk en wenselijk vervolgtraject, bij voorkeur in combinatie met behandeling. Bij een behandeling blijft het BOP zoveel mogelijk werken in het systeem ouders-school-BOP.

Het BOP Expertisecentrum heeft ruime ervaring in het diagnosticeren en behandelen van ASS-problematiek oftewel Autisme Spectrum Stoornissen. Hiertoe behoren ook PDD-nos en het syndroom van Asperger.

Autisme krijgt steeds meer bekendheid en daarmee ook steeds meer acceptatie. Dit is van groot belang omdat hiermee ook eerder tot hulpverlening over gegaan wordt en daarmee de perspectieven vele malen groter worden voor de ontwikkeling van mensen met deze problematiek.

Deze pagina wordt binnenkort aangevuld met verdieping van onze visie en werkwijze aangaande dit onderwerp.

U kunt alvast psychodiagnostisch onderzoek, creatieve therapie en eerste lijns psychologische zorg aanklikken om meer zicht te krijgen op onze werkwijze.

Ook kunt u natuurlijk een kijkje nemen op ons ADHD Expertisecentrum, aangezien sommige begeleidingen ook voor ASS-problematiek inzetbaar zijn.

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier