expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

ADHD Expertisecentrum

ADHD komt voor bij ca. 4 % van de bevolking. ADHD staat voor het hebben van aandachtsproblemen al dan niet samengaand met impulsiviteit en hyperactiviteit. Als er alleen sprake is van aandachtsproblemen noemt men het ADD. In de dagelijkse praktijk uit het zich in een korte aandachtspanne, afleidbaarheid door prikkels, moeite met plannen en organiseren, onrust en chaos ervaren, te snel reageren en soms ook moeite met emotieregulatie. Als er ook sprake is van hyperactiviteit dan is het lichaam veel in beweging en is er motorische onrust. Bij louter aandachtsproblemen kan dit zich ook uiten in dromerigheid en vertraagdheid. Aangezien aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit een flinke impact kunnen hebben op het schoolse functioneren, bij het werk en in het algemeen dagelijkse leven, vinden wij het van wezenlijk belang dat er hulp ingeschakeld wordt als er geen andere oplossing is gevonden. Deze hulp kan bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek, psycho-educatie en behandeling.  

Diagnostiek

Op het BOP wordt diagnostiek verricht naar ADHD/ADD bij kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij worden zowel de cognitieve als gedragsmatige aspecten van aandachtsproblemen met impulsiviteit en hyperactiviteit in beeld gebracht. Er wordt een sterkte-zwakte analyse gemaakt waardoor er een beter inzicht onstaat welke aspecten kunnen worden benut als compensatie en welke aspecten getraind dienen te worden. Ook geven de testgegevens aan of er sprake is van ADHD, ADD, of deelkenmerken hiervan. Na het onderzoek vindt psycho-educatie plaats . Dit houdt in dat er uitleg wordt gegeven over ADHD en daarnaast diverse adviezen die afgestemd zijn op de client. Een onderzoek duurt veelal 2 dagdelen, maar kan soms ook uit 1 dagdeel bestaan. We bespreken vooraf in het gratis intake-gesprek hoe het onderzoek gaat verlopen.

Behandeling

Op het BOP zijn de volgende individuele behandelingen voor aandachtsproblemen of AD(H)D mogelijk:

  • ATAG-k training
  • cognitieve gedragsmodificatietraining REMWEG
  • biofeedback-training HEARTMATH
  • executieve functietraining Braingame Brian (vanaf juni 2012)
  • creatieve/kunstzinnige therapie (voor een brede behandeling waarin ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling naast leren plannen, structureren, aandacht vergroten)
  • eerste lijns psychologische hulp  (voor een brede behandeling waarin met diverse trainingsmaterialen aandacht wordt geoefend en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd)                                                                                                                                      

In een gratis intakegesprek of na een psychodiagnostisch onderzoek kan worden bekeken welke behandeling passend is voor uw kind of uzelf.

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier