expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Bedrijven

Business psychology 

Het BOP heeft een afdeling business psychology expertisecentrum. 

1 We kunnen loopbaanonderzoek verrichten. Ook mogelijk voor studenten.

2 We bieden tevens trajecten om werknemers "binnen"' het bedrijf te houden. Hierbij valt te denken aan mensen met een zogenaamde onzichtbare handicap als ASS, ADD etc., maar ook reguliere werknemers die om welke reden dan ook vastlopen. We werken middels een protocolair stappenplan waarbij een inventarisatie van de problematiek een eerste vereiste zal zijn. Daarna werken we met gerichte opdrachten die worden aangestuurd vanuit de zogenaamde hulpverlening, en vervolgens in het bedrijf een eigen plek krijgen in de dynamiek van het bedrijfsleven. De "opdrachten" zijn ontstaan vanuit de cognitieve gedragspsychologie, maar kunnen ook eclectisch zijn. Dit houdt in dat er vanuit diverse invalshoeken en afgestemd op de werknemer/werkgever opdrachten ingezet worden, met als belangrijkste doel meer inzicht en betere arbeidsprestaties en arbeidsatisfactie.

We werken binnen de driehoek werknemer-werkgever-hulpverlener en komen ook op werklocatie. 

Heeft u interesse in ons aanbod, dan kunt u een mail sturen naar info@bopexpert of contact opnemen met het BOP Expertisecentrum 073-6890089.